header image

Szolgáltatásaink

Beépített tűzvédelmi berendezések

Komplett létesítés

Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítése összetett és átfogó szakmai szemléletet igénylő feladat. A szakterület komolyságát tükrözi, hogy a berendezések létesítésének, működésének és üzemeltetésének minden mozzanatát szabványok és jogszabályok rögzítik.

Problémás rendszerek helyreállítása

Sok esetben találkozunk elhanyagolt állapotú, vagy rosszul kivitelezett automatikus tűzjelző illetve tűzoltó berendezéssel. Ezek a rendszerek gazdaságtalanok és számos kockázatot rejtenek, miközben alapos felülvizsgálatot követően működésük - többnyire kevés ráfordítással - helyreállítható.

Speciális létesítmények

Országos szinten egyedülálló jártassággal rendelkezünk hajók és úszó létesítmények beépített tűzvédelmi berendezéseinek tervezésében és kivitelezésében. Ezeknek a rendszereknek a kialakítása – a speciális igények és környezeti tényezők miatt - különös gondot és hozzáértést igényel.